About UT

Üniversite Rektörünün Mesajı

Küreselleşme rüzgarında her yöne sürünen, kültürel, entelektüel, bilimsel ve edebi zorluklar çağında, aile ve toplumların maruz kaldığı fesat ve sistemleşmiş yargı istilasının tehdit ettiği insan, yeryüzünün fesadına değil inşası için görevlendirilen, düşüncenin reformunu, yönlendirilmesini ve bunlarla ahlaki açıdan yükselmeyi sağlamaya çaba gösteren bir varlıktır.

İnsanlık, kötülük bataklığına gömülmesin, kuru materyalizmin etrafında dolaşmasın, içine girmesin ve insani akıl, değer ve prensipleri kurumasın diye, Yüce Allah’ın şeriatı ve her bireyin sahip olduğu insani fıtrat var edilmiştir. Bunun sonucunda akademik araştırmacı ve öğrencilerin ritmik işleyen bir düzende ilerlemelerini sağlayan, meydan okuyucu zorlu alanlarda Rabbani amaç taşıyan bir kültür alan, evinde, çevresinde, ülkesinde ve toplumunda, sadık ve güvenilir bir insan olarak, iyi ve yenilikçi bir lider rolünü üstlenmesi için akademik ve düşünsel kuruluşların açılmasına olan ihtiyaç belirginleşmiştir.

Bu nedenle Trablus Üniversitesi, anavatanında, Arap, İslam Dünyasında ve uluslararası boyutunda aktif rolü olan, İslami kimliği ve entelektüel vizyonu doğrultusunda hareket eden ve iki cihanda da insan mutluluğunu sağlayan asil hedeflere ulaşmayı amaçlayan akademik bir kurum olmuştur.

Üniversite başkanlığı, bilimsel uzmanlar ve fikri entelektüeller ile anlaşarak, seçkin öğretim kadrolarıyla sözleşme yaparak ve uygun müfredatlar hazırlayarak, asli ve gerçek değerlerden ödün vermeden, toplumda olumlu değişimler yaratacak ve ülkelerin yenilenip ilerlemesine katkıda bulunacak entelektüel ve bilimsel sıçrayışlar yapacak etkili çalışanlar yetiştirmek amacıyla üniversitenin bilimsel ve akademik ilerlemesini üç buçuk yılda tamamladı.

Üniversitemiz, Lübnan ve yurtdışındaki üniversitelerle olan deneyim alışverişinden faydalanarak, Arap, Türk, Çin, Rus ve Avrupa üniversiteleri ile bir dizi protokol ve iş birliği anlaşması imzalayarak, Ayrıca, detaylı bir planla tüm bölüm ve kısımlarda kaliteyi güçlendirmek için çeşitli atölye çalışmaları ve seminerler düzenleyerek, “üniversite eğitiminde kalite” kavramını benimseyen yükseköğretim politikası doğrultusunda kendini tanıtmıştır.

İç ve dış çevresiyle olan olumlu akademik ve bilimsel etkileşimi kapsamında, Trablus Üniversitesi, Lübnan Üniversiteleri Birliği, Arap Üniversiteleri Birliği ve İslam Dünyası Üniversiteleri Birliği'ne üye olması, yıllık ve periyodik konferanslara sürekli katılım, fikir ve deneyim alışverişi, öneri ve konferanslara katılımıyla “üniversite” profilinin gelişmesine aktif olarak katkıda bulunmuştur.

Belirli beceriler dışında, dengeli bir kişiliğe sahip bazı yetenekler ve derece sahibi kişiler hariç, işgücü piyasasında yenilikçi olmayanların yeri yoktur. Biz de Üniversite olarak, öğrencileri aynı anda iki disipline katılmaya veya İslam medeniyeti mefhumuyla topluma hizmet etmeye hazırlamaya gayret ve teşvik ediyoruz.

Trablus Üniversitesi, amacı üniversite kurumlarının sayısını arttırmak olmayan, ancak Yüce Allah’a büyük bir güven duyarak ve öğrencinin yararına olacak enerji ve kabiliyeti sağlayan bit tevekkülle, Dünyada aydınlık bir gelecek ve ahirette ebedi bir mutluluk elde etmek için manevi, bilimsel ve entelektüel olarak özen göstererek Lübnan ve dünyadaki üniversite alanındaki seçkin akademik varlığını kanıtlamış bir kurumdur.

“Trablus Üniversitesi” akademik eğitimde ayrıcalık…. İlmi tahsilde üstünlük… akademik ortama layıklıktır.

Alemlerin Rabbi olan Allah’a hamdolsun.

Trablus Üniversitesi Rektörü

Prof. Dr. Râfet el-Mîkâtî