Edebiyat ve İnsani Bilimler Fakültesi

Kabul Şartları:

Fen Edebiyat Fakültesi, genel olarak, her bir bölümün kendine özgü gereklilikleri dışında, üniversiteye giriş için herhangi bir ek şart aramamaktadır. Her bölümün kendi şartlarını öğrenebilmek için lütfen bölümlerin bilgilerine bakınız.

Sistem ve Programlar

Fen Edebiyat Fakültesi, aşağıdaki akademik programların eğitimini veren dört bölümden oluşmaktadır:

Bölüm

Akademik Program

Çeviri ve Yaşayan Diller

Lisans – Yüksek Lisans - Doktora

Felsefe ve Medeniyetler

Lisans – Yüksek Lisans - Doktora

Medya ve İletişim

Lisans – Yüksek Lisans - Doktora

Mezuniyet Koşulları:

Öğrencinin, Fen Edebiyat Fakültesinden mezun olabilmesi için her bölüm için kredi saatlerini doldurması ve aşağıdaki şekilde dağıtması gerekir:

-Üniversite şartlarına göre: 18'i zorunlu, 6'sı seçmeli olmak üzere 24 kredi.

-Fakülte şartlarına göre: 9’u zorunlu, 6’sı seçmeli olmak üzere 15 kredi.

-Bölüm şartlarına göre: 69 kredi.

Zorunlu

Seçmeli

Toplam

Listeden

Dışarıdan

Destek

Üniversite şartlarına göre

18

6

-

-

24

Fakülte şartlarına göre

9

6

-

-

15

Bölüm şartlarına göre

54

15

-

-

69

Toplam

81

27

-

-

108

Edebiyat Fakültesi Kredileri (15 Kredi)

A- Sosyal ve Beşerî Bilimler Fakültesi’nin kredileri ikiye ayrılmaktadır:

1- Zorunlu Dersler (9 Kredi)

2- Seçmeli Dersler (6 Kredi)

1-Zorunlu Dersler: Öğrenci aşağıdaki listeden 9 kredi dolduracak şekilde ders seçimi yapar:

Ders Adı

Kredi

İslam Tarihi (Tarih Alanında Çalışmayanlar için)

3

Pratik İngilizce (3)

3

Modern İslam Bilimi

3

Hadis (Bölüme Özel)

3

Tefsir (Bölüme Özel)

3

İnternet Programlamaya Giriş

3

2- Seçmeli Dersler: Öğrenci aşağıdaki listeden 6 kredi dolduracak şekilde ders seçimi yapar:

Ders Adı

Kredi

İslami İlimlere Giriş

3

Modern Dönem İslam Tarihi (Tarih Alanında Çalışmayanlar için)

3

İletişim Bilimine Giriş

3

Eğitsel Düşünce

2

Fıkıh (Bölüme Özel)

2

Bölümle İlgili Günümüzde Çıkan Meseleler

2

A- Fen Fakültesi’nin kredileri ikiye ayrılmaktadır:

1- Zorunlu Dersler (9 Kredi)

2- Seçmeli Dersler (6 Kredi)

1-Zorunlu Dersler:

Ders Adı

Kredi

Pratik İngilizce (3)

3

Muamelat Fıkhı (1)

3

Zekât Hesaplamaları

2

Tefsir (Bölüme Özel)

2

İnternet Programlamaya Giriş

2

2- Seçmeli Dersler:

Ders Adı

Kredi

İslam Tarihi (Tarih Alanında Çalışmayanlar için)

2

İletişim Bilimine Giriş

2

Hadis (Bölüme Özel)

3

Fıkıh (Bölüme Özel)

2

Bölümle İlgili Günümüzde Çıkan Meseleler

2

Muamelat Fıkhı (2)

3

Banka ve Mali Kurum Fıkhı

3