1- Vizyon

Trablus Üniversitesi, Lübnan halkının ve uluslararası toplumların eğitimsel, kültürel ve medeniyet seviyelerini yükseltmek, yüksek öğrenim ve teknolojik ilerlemedeki mevcut eğilimleri yakından takip etmek, bilimsel araştırmayı teşvik etmek, gelecek kuşakların inşasına ve toplumun İslami değerler çerçevesinde gelişmesine katkıda bulunmak için çaba gösteren bir eğitim kurumudur.

2- Misyon

Üniversitenin misyonu, öğrencileri, dininin, ülkesinin ve milletinin hizmetinde liyakat ve verimlilik gösterebilmeleri için özgün bir İslam medeniyeti vizyonuyla, bilimsel ve ahlaki olarak hazırlamayı sağlamaktır.

3- Üniversite Kimliği

Dine Bağlılık

Dengeleyici Yaklaşım

Üst Seviye

Öz İçerik

Çağdaş Üslup

Evrensel Çağrı