About UT

Tarihçe ve gerçekler

Trablus, bilim ve bilim adamları şehri

Trablus. MS 636 yılında Levant İslam fethi beri büyük önem almıştır o tarihten beri, şehir büyümeye ve Abbasi dönemlerini, prestijli üçüncü ve dördüncü idari ve entelektüel sermayesini olana kadar genişlemeye başladı.
Dar bilime ve Jalal King Ben Ammar etrafında geniş bir alanın Fatımiler sermaye tarafından alınan ve yüz bin ciltlik üzerinde olduğu kadar onun kütüphane, zamanının büyük kütüphanelerinden biri olan sağlanmıştır.
Bani Ammar Emirliği yazarları, şairler ve Hzawa onlar bakımı ve bakım teşvik ne Kendi cetvellerini anlamına bilim adamları için Trablus forumu haline gelmiştir sırasında, şair ve filozof Ebu Ala Marri amaçlı etti, ayrıca Mutanabi ünlü gezgin İbn Battuta adlı kitabında bilinen yolculukta özel bölüm ayırıyor Ibn Battuta ziyaret .
Ancak, Asalbeyen işgalciler Haçlı şehir yavaş yavaş yeniden yeniden içindir Memlûk hükümdarları altında entelektüel devam karanlık kuralının iki yüz yıl sonra, onun işgal Votlfoa İslam medeniyetinin tüm görülecek o Bani Ammar kütüphanenin ön planda idi sırasında şehrin mirasını yok etmek istedi.
gezginler deyişle Abdul Ghani Nabulsi, üç yüzden fazla dini okullar engin bağışların hasılatı elde onunla ilişki dahil Trgd doluydu ve geç Osmanlı döneminde, onlar olmuştur, böylece O cami ve Trablus'ta dini okulların yapımında halefleri tarafından takip Nasır Qalawoun Camii Mansouri harika kurulan Kurcalama ve Kaybetme Bağışları 20. yüzyılın başlarındaki dini okul sayısı, 22 çalışma okuluyla sınırlıydı.
ailesi ve kütüphaneleri ne olduğunu yenilemek çocukları dikkatine ek olarak, bu Nasır Qalawoun çağdaş bir dede Al hakemi Şeyh Mustafa bin Abdul Hai, kurmuştur Bu, kütüphane süper o gün Trablus yarıştığını ve ülkenin komşu önemine ve ciddiyetine gururlu ve sonra oğlu Şeyh Raşid tarafından durduruldu Bilim adamlarına, bilim adamlarına, öğrencilere ve akademisyenlere hizmet etmek.
Bu okullar ve kütüphaneler, ortaya çıkan şehir sakinlerinin elit sayesinde, bilim ve edebiyatın çeşitli alanlarında üyeleri, bunlar okullar, kütüphaneler, dergi, baskı presleri ve edebi dernek, alim Şeyh Hüseyin filozof köprü yazar Hamidiye mesajı ve Ulusal Okulu ve Şeyh Abdul Alqajer ve Abdul Majeed Fas Şeyh Abdul Hamid Rafii ve Şeyh kurucusu göründü kurdu sivrildi Abdul Karim Awaidah ve Şeyh Muhammed kambur ve Şeyh Mohammed Rashid Rıza El-Manar ve Hac Sami Sadeq sahibi gazete vicdan sahibi olup Trablus Sham (hala el yazması) Şerif tarihinin yazarı sizi mahkum etti.
Şeyh Mohammed Rashid cami ve bilim ve bilginin bulunduğu süre liderlerinden biriydi geçici Büyük Mansuri, büyük imam kronometreci.