Trablus Üniversitesi e-öğrenme Bölümü Tanıtımı

E - Öğrenme Bölümü

Bölümün Mesajı

Kapsamlı eğitimin kalitesi için yerel ve uluslararası standartlara uygun olarak, bütün programların entegre öğrenme ve uzaktan eğitim biçiminde dönüştürülmesi yoluyla, farklı ve ayırt edici eğitim hizmetleri sağlayabilen entegre bir e-öğrenme ortamı oluşturmak ve uzaktan eğitim almak isteyenler için gelişmiş alternatifler sağlamak.

Vizyon

Üniversitenin bilimsel ve entelektüel misyonunu, uzaktan eğitim araçlarıyla kolaylaştırarak, en yüksek düzeyde mükemmellik, bilimsel ve akademik liderliğe ulaşmak için akıllı yöntemleri(e-öğrenme) geliştirerek, yerel ve uluslararası en geniş öğrenci ağına ulaşmak.

Hedefler

 1. Üniversitede e-öğrenme ve uzaktan eğitim için stratejik planlar geliştirmek.
 2. Üniversitedeki e-öğrenme standartları ve politikalarını geliştirmek.
 3. En iyi uluslararası uygulamalara uygun olarak e-öğrenme ve uzaktan eğitimde kalite gereklilikleri ve performans göstergelerini elde etmek.
 4. E-öğrenmenin rolünü aktifleştirmek ve üstün eğitim hizmetleri sunmak için uygun ortamı hazırlamak.
 5. Üniversitedeki eğitimde ihtiyaç duyulan modern e-öğrenme araçlarını, çeşitliliği ve tutarlılığı sağlamak.
 6. E-öğrenme tekniklerinin geliştirilmesinin sürekli izlenmesini ve eğitim sürecinde kullanımlarını kolaylaştırılmasını sağlamak.
 7. Elektronik araştırma yeteneklerini geliştirmek ve e-öğrenme ile ilgili bilimsel araştırmalarda nitel bir ilerleme kaydetmek.
 8. Üniversitedeki çeşitli eğitim programları için etkileşimli elektronik eğitim içeriği üretmek ve geliştirmek.
 9. İlgili eğitim süreci yöneticilerini, öğretmenlerini ve öğrencilerini ve üniversitede benimsenen e-öğrenme tekniklerini ve araçlarını kullanmaları hususunda eğitmek.
 10. E-öğrenme standartlarını yükseltmek, kendi kendine öğrenme ve uzaktan öğrenme kültürünü yaymak için diğer eğitim kurumları ile iletişim ve alışverişte olmak.

E-öğrenme programındaki alanlar:

 • İslam Araştırmaları Programı.
 • Aile Çalışmaları Yüksek Lisans Programı.
 • Tefsir ve Kuran İlimleri Yüksek Lisans Programı.

İletişim:

E-posta: elearning@ut.edu.lb

Telefon: 0096176323973

Çalışma saatleri: Lübnan saatiyle 08:00- 20:00 saatleri arasında.

E-Öğrenme bölüm müdürü: Sümeyye el-AWAD

E-posta: sawad@ut.edu.lb

Telefon: 009616447203/300

0096176408736

Görüşme Saatleri: 09:00 - 13:00 saatleri arasındadır.

Bilimsel ve Teknik Görevli: Nureddin el-Qıshtı

E-posta :

Telefon: 009616447203/234

0096176462880

Görüşme Saatleri: 16:00 - 20:00 saatleri arasındadır.