Arabic Language Center for Foreigners

Yabancılar İçin Arapça Eğitim Merkezi

Giriş:

Yabancılar İçin Arapça Eğitim Merkezi, alanında uzman eğitim kadrosu tarafından Arapça öğretiminde son çıkan öğretim yöntemlerinin ve modern tekniklerin kullanılmasıyla Arapça dilini öğrenme (anlama, okuma, yazma, konuşma) becerisini edinmeyi amaçlamaktadır.

Programın Özellikleri:

 • Trablus Üniversitesi'ne bağlı eğitim programı.
 • Üniversite öğrenci yurdu imkânı.
 • Üniversitenin olanaklarından faydalanma (derslikler - tiyatro - sunumlar - spor kulübü).
 • Programların sunumunda en son çıkan görsel-işitsel teknolojilerin kullanılması.
 • En yeni dil eğitim müfredatlarının benimsenmesi.
 • Öğrencilerin akşam saatlerinde ev ödevleri ve pratik alıştırmaları aracılığıyla takibinin yapılması.
 • Yabancılara Arapça eğitimi veren öğretmenlerin iyi bir şekilde hazırlanmasını sağlayan lisansüstü programı.
 • Farklı milletlerden öğrenci iletişimini sağlamaya yönelik faaliyetlerin oluşturulması.

Programın Amacı:

1- Yabancı öğrencilere Arapça (Kur'an-ı Kerim dili) öğretmek.

2- Telaffuzun düzeltilmesi ve harflerin doğru çıkarılması.

3 - Araplar ile iletişim kurmalarını sağlamak.

4 - Arapça konuşulmayan ülkelerde bilimsel ve kültürel kadroların hazırlanması.

5- Eğitim almakta olan öğrencileri farklı dillerden Arapçaya tercüme yapma becerisine hazırlamak ve bu bağlamda ülkelerinin ihtiyaçlarını karşılayan nitelikli öğrenciler yetiştirmek.

6 - Arap ülkelerinde bulunan elçiliklerde, konsolosluklarda ve diğer kurumlarda bilimsel ve devlet görevlerinde bulunmaları için bir fırsat sağlamak.

7- Arap üniversitelerine kendi alanlarında eğitim almak için kayıt olmaları hususunda öğrencileri hazırlamak.

Seviyeler:

Program üç aşamadan oluşmaktadır ve her aşamada üç seviye vardır; her seviye, öğrencilere ayrıca evde yapılması gereken alıştırma ve ödevlerin de bulunacağı şekilde tüm aya dağıtılan 50 saati (haftada 13 saat) içermektedir.

Ölçme ve değerlendirme sınavları tüm konularda hazırlanır (sözlü iletişim, genel kültür, yazılı anlatım, sarf ve nahiv, kompozisyon, karşılıklı diyalog).

Ek seçenekler:

1- Merkez, yaz döneminde diğer üniversitelerden gelen öğrencilere gerekli dil becerileri kazandırmak için özel yaz programları (yoğun kurslar) sunar (bir buçuk ay).

 1. Sayı 15 öğrenciden az olmamak kaydıyla, eğitim almak isteyen bir grup öğrenciye özel bir kurs açılabilir.
 2. Seçkin Üniversite ortamında öğrenci yurdu imkânı.
 3. İsteyen öğrencilere yemek, haftalık gezilere katılım ve sağlık sigortası imkânı

Üniversite, dünyanın dört bir yanından gelen 23 farklı milletten öğrenciyi mezun etmiştir.