Araştırma

Trablus Üniversitesi Dergisi

Derginin hedefleri

Trablus Üniversitesi Dergisi, seçkin bilimsel araştırmaların, İslam Hukuku ve Karşılaştırmalı Hukuk İncelemeleri ve bu alanlarda yapılan diğer araştırma ve incelemeleri yayınlayarak bilginin gelişimine ve yayılmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Dergi ayrıca araştırma ve çalışmaları belgeleme görevi görecektir.

Derginin alanları

Dergi aşağıdaki alanlarda yayınları yöneliktir:

 1. Uzmanlık alanlarında sağduyulu bilimsel araştırma.
 2. Arap ve İslam mirası metinleri ile ilgili araştırma ve çalışmalar.
 3. Derginin uzmanlık alanlarındaki yayınlarla ilgili eleştirel araştırma ve çalışmalar.
 4. Günümüz sorunları ve toplumda ortaya çıkan sorunlar ile ilgili araştırma ve bilimsel çalışmalar.
 5. Araştırma, raporlar, bilimsel çeviriler, yeni kitapların sunumu ve gözden geçirilmesi ve yargı kararları yorumlaması.
 6. Uygar toplumun ilerlemesine katkıda bulunan araştırma ve bilimsel çalışmalar ile Arap ve İslami kimliğinin korunmasına katkıda bulunan araştırma ve çalışmalar.
 7. Konferans ve seminerlerle ilgili raporlar.

Yayın dili

Araştırmalar, hem Arapça hem de İngilizce olarak yayınlanmaktadır.

Tahkim

Yayına sunulan tüm yazılar, bilimsel tahkim için uzmanlara yönlendirilmektedir. Yazar, hakemler tarafından talep edilen değişiklikleri yaptıktan sonra araştırma kesin kabul görmektedir. Ancak, araştırmanın içeriğine ilişkin sorumluluk yalnızca yazara aittir, yayınlanan araştırma derginin bakış açısını değil yazarların bakış açısını yansıtır. Ayrıca yayın kurulu aşağıdakilerden sorumlu değildir:

 1. Hakem, araştırmanın değerlendirmesini, araştırmanın teslim edildiği tarihten itibaren en fazla bir ay içinde gerçekleştiremez.

 1. Hakemin bilimsel rütbesinin araştırmacıdan (bireysel yazar için) veya araştırmacılardan herhangi birinin (birden fazla yazar için) daha yüksek olmasına dikkat edilir. Ancak tüm durumlarda hakemin rütbesi yardımcı doçentten az olamaz.

 1. Baş editör araştırmanın hakemlerden biri tarafından reddedilmesi durumunda üçüncü bir hakem seçebilir, araştırmanın hakemler tarafından reddedilmesi durumunda hakemlerin reddi sebebiyle araştırmanın yayınlanmayacağını bildirir.

 1. Yayın kurulu, araştırmanın ön incelemesini yapma ve tahkim uygunluğunu belirleme veya reddetme hakkına sahip olacaktır.

 1. Baş Editör, hakemlerce yayınlanması kabul edilemeyen araştırma hakkında araştırma sahibini bilgilendirebilir. Talep edilse dahi hakemlerin isimlerini söyleme veya araştırmanın yazarının iddialarına cevap verme zorunluluğu yoktur.

 1. Araştırmacının dergiden cevabın alındığı tarihten itibaren üç aydan fazla bir süre içinde araştırmada gerekli değişiklikleri yapmayı geciktirmesi halinde araştırma, derginin yayın kurulu tarafından takdir edilen bir mazeret durumu bulunmadığı sürece yayından çekilmiş hükmünde olur.

 1. Araştırma, dergide yayınlanması onaylandıktan sonra başka bir bilimsel dergide yayınlanamaz.

 1. Dergi, araştırmacının izni olmadan araştırmanın basılmış ya da elektronik olarak yayınlanmış halini ücretli veya ücretsiz olarak başkalarının çeşitli veri tabanlarına dahil etmelerine izin verme hakkına sahiptir.

 1. Araştırmacı, dergide yayımlanan araştırmasını, derginin yayınlanmasından üç yıl sonra, derginin iznini alması ve yayının tekrarlanmasında kaynağını belirtmek kaydıyla, kitabı içinde yayınlayabilir.

 • Eğer dergiye yazarın araştırmayı basılmış veya elektronik ortamda yayınlayacağı bilgisi ulaşmışsa, dergi yayın kurulunun görüşüne göre, durumun öncesinde, esnasında veya sonrasında dergide ve Trablus Üniversitesi'ndeki Bilimsel Yayın Kurulu’nun diğer dergilerinde bir yıldan az olmayan bir süre için yayınlanmaya mahrum edilme hakkına doğacaktır.

 • Araştırmacı, hakem ve dergi tarafından gerekli değişiklikleri yapmayı taahhüt etmiyorsa veya yayınlanmadan önce araştırmayı geri çekmiyorsa, derginin üstlendiği tahkim, posta ve diğer harcamaların masraflarını üstlenir.

 • Yayınlanmış olsun veya olmasın dergiye ulaşan araştırmaların orijinalleri iade edilmemektedir.

 • Baş editör, araştırma sahiplerine hakemlerin araştırmaları hakkındaki nihai görüşlerini bildirir.

Bu da aşağıdaki sırada gerçekleşir:

 1. Yayınlanmak üzere kabul edilen araştırmanın yazarlarına, yayın kurulu yayın izni ve muhtemel yayın tarihini bildirilir.

 1. Hakemlerin yayınlanmadan önce değişiklik yapmaları veya ekleme yapılmasını gerekli gördükleri araştırmalar, nihai yayına hazırlanmak üzere düzeltilecek noktalarla birlikte, araştırmanın son şekliyle yayına hazırlanabilmesi için sahiplerine iade edilir.

 1. Reddedilen araştırmalar, reddetme gerekçeleri açıklanmadan araştırma sahiplerine bildirilir.

 1. Araştırma sahipleri, hakemlerin araştırmanın yayınlanmaya uygunluğu konusundaki kararının bildirilmesiyle, hakemlerin cevaplarını ulaştırmalarından itibaren iki hafta içerisinde teslim için belirlenen tarihten itibaren bir hafta içerisinde araştırmalarını dergiye ulaştırır.

 1. Her araştırmacı dergidekine ek olarak yayımlanmış araştırmasından yirmi beş özet verir.

Yayınlamada öncelik sırasında şu kriterler gözetilir:

a- Trablus Üniversitesi'ndeki öğretim üyelerince yapılan araştırmalar.

b- Baş editörlüğe teslim edilme ve değişiklileri tamamlama açısından en önce hazırlanan araştırma.

c- Mümkün mertebe çeşitlilik sağlayan çalışmalar.

Yayın Kuralları

 1. Araştırma, her çalışmanın bilgiye katkıda bulunması hasebiyle şekilde derin ve özgün olmalıdır.
 2. Araştırma, referanslar, kaynaklar ve belgeler ile bilimsel olarak güvenilir olmalıdır.
 3. Bilimsel araştırma ilkelerine uygunluğu sağlanmalıdır.
 4. Araştırma A4 kâğıdın bir yüzüne basılmalıdır.
 5. Araştırmacı, araştırmasının kendisine özgü bir çalışma olduğunu, bilgileri kendisine ait yüksek lisans ve doktora tezlerinden elde edilmediğini ifade edebilmelidir.
 6. Araştırma daha önce yayınlanmamış olduğunu araştırmacı taahhüt etmelidir.
 7. Araştırma başka bir dergide yayınlanmaya sunulmamalıdır.
 8. Araştırma, yayınlanan bir doktora veya yüksek lisans tezi veya yayımlanmış bir kitabın parçası olmamalıdır.
 9. Araştırma, baş editörden resmi bir izin almadıkça, Trablus Üniversitesi Dergisi'nde yayın kararı çıktıktan sonra başka bir yerde yayınlanamaz.
 • Yazar tüm telif haklarını dergiye devretmeyi kabul eder, dergi araştırmayı yeniden yayınlamak isterse yazarın yazılı onayını almalıdır.
 • Yazar daha önce yayınlanmış materyali kullanmak için uygun izne sahiptir.
 • Yazar araştırmasına destek olan kaynaklar hakkında bilgi sahibi olmalıdır.
 • Yazar, araştırmasının yayımlanan sayısının bir nüshasını yirmi özet ile vermelidir.
 • Dergiye verilen araştırma evraklarının asılları yayınlanmış olsun veya olmasın iade edilmez.

Yayına Gönderilen Metinde Aranan Özellikler

 1. Araştırmanın sayfa sayısı normal ölçüler ile 35 sayfayı veya yaklaşık 9000 kelimeyi geçmemelidir.
 2. Araştırmanın başlığının adından hemen sonra yazarın adı ve mevcut adresi belirtilmelidir.
 3. Araştırma metnindeki paragraflar için 14 yazı tipi boyutunda “Simplified Arabic” yazı tipi ve araştırma altında yer alan dipnotlar için 12 yazı tipi boyutu kullanılmalıdır. Araştırma sayfanın tek bir yüzüne yazılmış ve yazının satırları arasında çift boşluk bırakılmış olmalıdır. Tüm nüshalarda dikkatli bir kotrol yapılmalıdır.
 4. Açıklayıcı grafikler ve çizimler metinde yer almalı, çizimler ve şekiller siyah beyaz ve sıralı olarak numaralandırılmalı, adları, notlar ve açıklamalar altında yer almalıdır.
 5. Tablolar metne eklenir ve sırayla numaralandırılır ve adları üste yazılırken açıklayıcı notlar tablonun altına yazılmalıdır.
 6. Dipnotlar, sayfanın dört tarafında 2,5 cm boşluk olacak şekilde yazılmalıdır.
 7. Araştırmanın sonunda dipnotlar zikredilmeli, sonrasında meşhur adlarıyla alfabetik olarak düzenlenmiş kaynakça bölümü yer almalıdır.

Teslim İçin Gerekenler

 1. Araştırma makaleleri, yayına sunulan metnin gereklerine uygun olarak üç kopya halinde sunulur.
 2. Yazar, Windows için Microsoft Word'de yazılmış araştırmanın elektronik bir kopyasını sunmaktadır.
 3. Araştırmacının adı Arapça ve İngilizce olan özgeçmişini, şu anki iş adresini, bilimsel rütbesini ve en önemli çalışmalarını eklenmelidir.

4. Araştırmayı teslim dilekçesi verilmelidir.